Teollisuuden uutisia

Mitä eroja pulttien ja muttereiden mekaanisissa toimintavaatimuksissa on?

2022-03-30

1. Mutterin mekaaninen toiminta riippuu pääasiassa mutterin kovuudesta, mutterin korkeudesta ja mutterin seinämän paksuudesta. Siksi materiaalivaatimukset eivät ole korkeat. Jos mutterilla on toleranssivaatimukset, tulee tietysti käyttää myös korkeamman tason materiaaleja, kuten kemianteollisuutta. Kiinnitysmuttereilla on kestävyysvaatimukset ja ne vaativat korkealaatuisempia materiaaleja.

2. Pulttien vaatima plastisuustavoite, mitä korkeampi toimintataso, vain korkeamman tason materiaali saavutetaan. Alemman tason materiaalin tarvitsee vain alentaa karkaisulämpötilaa lujuusvaatimusten täyttämiseksi, mutta se ei voi täyttää plastisuuden ja kestävyyden vaatimuksia. Kiinnitintestauksessa hauraat murtumat arvioitiin kelpaamattomiksi. Teräsrakennepulteissa edellytettiin myös korkeampaa vetolujuutta, jolla varmistetaan pulttien plastinen kestävyys.